W ostrej granicy

Rozbudowa bliźniaka w zależności od rodzaju połączenia budynków:

  1. Każdy budynek na własnej ścianie – bez zgody sąsiada.
  2. Na wspólnej ścianie – zgoda sąsiada na piśmie (ograniczone prawo rzeczowe), numer działki sąsiada podać na oświadczeniu.

Wymiana dachu – tylko zgłoszenie.

Odsunięcie na 3m – bez zgody.

Zakończenie budowy:

  • nadzór budowlany ul. Drzymały 29
  • protokoły odbioru przyłączy
  • inwentaryzacja geodezyjna
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności z projektem

 

Garaż przy granicy działki

http://robertszewczyk.com/subpages/pdf/garaz.pdf

W przedstawionej na rysunku sytuacji garaż nie może być umieszczony w granicy działki, gdyż budynek gospodarczy na sąsiedniej działce nie jest ulokowany w ostrej granicy – jest odsunięty od niej na 0,5m. Szerokość działki, licząc od strony ulicy, wynosi 23m. Gdyby działka miała szerokość mniejszą niż 16m, możliwe byłoby przysunięcie budynku do granicy na odległość 1,5m. Budynek garażu należy odsunąć na min. 3m (dla ściany bez otworów drzwiowych lub okiennych) od sąsiedniej działki.

Komentarze są wyłączone.